Πάμε πάνω

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Αν στα είκοσι δεν μάθεις, στα τριάντα δεν κάνεις, στα σαράντα δεν έχεις, τότε στα πενήντα ούτε θα μάθεις, ούτε θα κάνεις, ούτε θα έχεις.

5ο ΓΕΛ Καβάλας

Κατασκηνώσεις Αγ. Σίλα

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διευθυντής του Σχολείου είναι ο κύριος Βασίλειος Αλειφέρης, ΠΕ0401 Φυσικός.
Υποδιευθυντής του σχολείου είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παπανικολάου, ΠΕ78 Κοινωνιολόγος.

Contribute!

Copyright © 2021    5ο ΓΕΛ Καβάλας    All Rights Reserved.


Με την υποστήριξη της AlpaTec