Πάμε πάνω

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Αν στα είκοσι δεν μάθεις, στα τριάντα δεν κάνεις, στα σαράντα δεν έχεις, τότε στα πενήντα ούτε θα μάθεις, ούτε θα κάνεις, ούτε θα έχεις.

5ο ΓΕΛ Καβάλας

Κατασκηνώσεις Αγ. Σίλα

Δελτίο τύπου για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η προθεσμία εδώ και η προκήρυξη εδώ για τις στρατιωτικές σχολές.

Η προκήρυξη για την αστυνομία εδώ.

Η προθεσμία εδώ και η προκήρυξη εδώ για το λιμενικό.

Η προθεσμία εδώ και η προκήρυξη εδώ για την πυροσβεστική. Η τροποποίηση εδώ.

Contribute!

Copyright © 2021    5ο ΓΕΛ Καβάλας    All Rights Reserved.


Με την υποστήριξη της AlpaTec